فوق روانساز بتن


فوق روانساز بتن

از فوق روانساز بتن برای کاهش مناسب درصد آب اختلاط و نیز ایجاد کارایی قابل قبول از مواد کاهش دهنده آب به میزان زیاد استفاده می شود.علاوه بر این، ممکن است مواد دیرگیر کننده بتن و افزودنیهای بتن حباب ساز نیز لازم باشند.
فوق روانساز بتن محصولات آلی یا ترکیبات آلی و مواد غیر آلی است. فوق روانساز بتن با خاصیت جذب سطحی یا افزودنی های فعال کننده سطح است که بیشتر شامل نمکهای ملامین سوافاته شده یا نفتالینفرم آلدئید می باشد. فوق روانساز بتن ممکن است دارای خواص دیرگیر کننده بتن یا تسریع کننده یا کف کننده باشد. فوق روانساز بتن که نقش تسریع کننده را ایفا می کند ممکن است به عنوان تعدیل کننده واکنشهای متاخر اجزای متشکله فعال حاضر در اغلب فوق روانساز بتن از قبیل لیگنوسولفونیتهای اصلاح شده مصرف شوند.یک فوق روانساز بتن دیرگیر کننده بتن اصلاح شده می تواند در بتن اسلامپ پایین کم مفید باشد که کاهش روانی آن شدید است.

کاهش در روانی که اغلب به عنوان یک اندرکنش شیمیایی – فیزیکی بین یک فوق روانساز بتن و سیمان مشاهده شده معمولاً با تشکیل اترینگایت همراه است. به علت کم بودن قابلیت انحلال ، کریستالهای اترینگایت در داخل محلول شروع به ته نشین شدن می کنند. آب آزاد در سیستم در میان کریستالهای ته نشین شده محاصره شده و هم چنین به طرف کریستالهای اترینگایت جذب سطحی میگردند. در نتیجه کاهش در آب آزاد باعث کاهش کارایی می گردد.بدین منظور سیمان پرتلند با درصد زیاد C3A می تواند خیلی سریع کاهش اسلامپ را در حضور یک فوق روانساز بتن حاوی مقادیر زیاد یونهای سولفات آزاد نشان دهد.هم چنین کاهش اسلامپ در دماهای زیادتر بیشتر می باشد.اگر یک افزودنی دیرگیر کننده بتن یا یک فوق روانساز بتن دیرگیر کننده بتن اصلاح شده مصرف نگردد و نهایتاً روانی زیادی مد نظر باشد تامین این نظر با افزودن فوق روانساز بتن یا قسمتی از آن و دوباره مخلوط کردن در مخلوط کن اتوماتیک در محل کار امکان پذیر است.
فوق روانساز بتن حاوی پلیمر نفتالین سولفاته و لیگنوسولفونیت اصلاح شده ممکن است مقداری هوا در بتن وارد نمایند در حالی که پلیمرهای ملامین سولفاته معمولاً سبب افزایش قابل ملاحظه ای در درصد هوا در بتن نمی شوند. همچنین بعضی از انواع فوق روانساز بتن می توانند مشکلاتی را در ایجاد حباب های هوای منظم مورد لزوم برای حصول مقاومت خوب در مقابل یخبندان باعث شوند. سیبل مشاهده نمود که با استفاده از یک فوق روانساز بتن حباب های وارد شده به هم پیوسته و حفره های بزرگ شکل یافته بطوری که ضریب فاصله حبابها افزایش یافته است.در نتیجه مقدار یک افزودنی حباب ساز بتن تاثیر مهمی در مقاومت یک بتن با روانی بالا در برابر یخبندان دارد.
شرکت فناوران بتن ایرانیان ( فابیر )