فوق روان کنندهفوق روان کننده پلی کربکسیلات شرکت فابیر که در پروژه ای در جزیره قشم مورد استفاده قرار گرفته است FABflow C-20

Back