فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR

شرح ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:

ملات ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR يك ملات منبسط شونده آماده مصرف است كه با توجه به کاربرد می تواند بعنوان یک گروت منبسط شونده با افزایش حجم کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد.برای ساخت ملات منبسط شونده - گروت Fabgrout - GR مذکور به هيچ افزودنی بجز آب برای آماده شدن جهت مصرف نياز نیست و گروت ریزی با این ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR بسیار آسان خواهد شد. ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GRبرای مواردی كه نياز است گروت بدون جمع شدگی فاصلۀ دو المان سازه ای نزديك به هم را پر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد بيشترين مصرف را دارد. مثالی از اين دست فاصله بين صفحه بيس پليت و سطح زيرين آن می باشد. اين ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR همچنين برای فيكس كردن انكربولت ها استفاده گسترده ای دارد فاب گروت GR يك گروت با كارايی بالا و راحتی در مصرف می باشد بنابراين به عنوان يك ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR با رنج وسيع مصرف كاربرد گسترده دارد. در ساخت ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR به رعايت استاندارد ASTM – C – 827-78 توجه ويژه گرديده است.

کاربردهای ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR :

 • ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR در زير صفحه ستون و بيس پليت ها کاربرد ویژه دارد.
 • ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR در كاشت بولت کاربرد عمده دارد.
 • ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR مصارف عمومی يك گروت بدون جمع شدگی و روان با حداقل خلل و فرج دارد.

مزایا و برجستگیهای ویژه ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR بدون جمع شدگی حاوی تمام افزودنی های لازم و مواد سيمانی و سنگدانه می باشد و نياز به هيچ جزء ديگر بجز آب ندارد.
ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR دارای سنگدانه های آهنی نمی باشد لذا دچار زنگ زدگی و خوردگی از اين قبيل نمی شود.
ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR منبسط شونده با ايجاد سيستم انبساط گازی در مرحله بتن تازه، جمع شدگی و نشست در گروت را جبران می نمايد.
مقاومت فشاری ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR در كوتاه مدت و دراز مدت بالا می باشد و با توجه به اينكه مواد افزودنی ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR كاملا مطابق استانداردهای لازم می باشند دوام اين گروت نيز تضمين شده است.

بسته بندی های ویژه ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR :

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR در سطل های 3kg,10kg,20kg,25kg و همچنين در كيسه های 20kg و 25kg آماده تحويل می باشد. در صورت نياز مشتری بسته بنديهای مورد نیاز ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR قابل تحويل ميباشد.

مشخصات ظاهری ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR :

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR حالت مخلوط پودر و سنگدانه دارد.

طریقه نگهداری ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:

ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GRدر بسته بندی اصلی بدور از رطوبت و گرمای شديد حداقل 12 ماه قابل استفاده می باشد. در غير اين صورت مدت تاريخ انقضاء ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR زودتر فرا می رسد.

دستورالعمل مصرف ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:

 • ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است.
 • در صورت نياز به حالت رونده و خود تراز شونده هر كيلوگرم از ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR را با 150 cc الی 200 cc آب مخلوط نموده و مورد مصرف قرار دهيد. توجه فرماييد استفاده از آب بيش از ميزان نياز شديداً مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد.
 • در صورت نياز به حالت خميری پلاستيك هر كيلوگرم از ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GRرا با 135 cc الی 145 cc آب مخلوط نموده و مورد استفاده قرار دهيد.
 • قبل از مصرف ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GRحتما سطوح را از هر گونه چربی و آلودگی بزدائيد.
 • مخلوط ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR و آب را سريع مصرف نماييد.
 • در مناطق گرمسير حتی المقدور برای آب مورد نياز ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR از آب سرد شده استفاده فرماييد و وسايل را از گرمای شديد محافظت فرماييد.

مشخصات فنی ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR :

مقاومت فشاری ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:
 • يك روزه 250 kg/cm²
 • هفت روزه 560 kg/cm²
 • بیست و هشت روزه 670 kg/cm²
مقاومت خمشی ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR:
 • يك روزه 55 kg/cm²
 • هفت روزه 90 kg/cm²
 • بیست و هشت روزه 120 kg/cm²

وزن مخصوص ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR تازه مرطوب :

تقریباً 2170kg/m3بسته به تطابق دقیق با روش مصرف

زمان لازم برای انبساط ملات منبسط شونده - گروت - Fabgrout - GR :

 • شروع 15 دقيقه
 • خاتمه 2 ساعت

مشاهده تصاویر ملات و گروت

بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر