فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

کیورینگ بتن - کیورینگ ویژه بتن -Fabcure 550

کیورینگ بتن - کیورینگ ویژه بتن

• شــــرح کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 :

کیورینگ بتن -Fabcure-550 يك تركيب غنی شده با پايه رزينی برای عمل آوری بتن ميباشد.كه با نگهداری رطوبت در بتن يك نوع عمل آوری موثر را باعث ميگردد. در توليد کیورینگ ویژه بتن Fabcure-550 به آزمايشات و استانداردهای ASTMC309 ،BS7542 و BS8110P1 توجه ويژه گرديده است.
کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 پس از اجرا و اتمام نياز بتن به عمليات كيورينگ بتن ،براحتی به كمك سايش حاصل از ترافيك عبوری روی سطح بتن ويا هر نوع سايش ساده ای ويا به كمك فشار آب ميتواند از روی سطح بتن پاك شود.کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 دارای تركيبات ويژه ای است كه بتن در معرض تشعشعات شديد آفتاب را محافظت بيشتری می نمايد و این کیورینگ بتن -Fabcure-550 باعث ميشود تا بتن در اين مناطق عمل آوری سالم تری داشته باشد.
کیورینگ بتن

• کاربردهای کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 :

کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 نه تنها برای عموم كارهای بتنی ميتواند مورد مصرف واقع گردد بلكه به صورت
خاص برای سطوح وسيع بتنی طراحی گرديده و از موارد كاربردی کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 به شرح زير ميتوان توجه
نمود:
1.باند فرودگاهها
2.جاده های بتنی
3.عرشه پلها
4.كانالهای آبياری بتنی
5.كيورينگ بتن در مناطق گرمسيری با تشعشع آفتاب
6.كيورينگ بتن در معرض تشعشعات گرمازا

• مزایای کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 :

  • رفلكس حاصل از اين پوشش عمل آوری بتن باعث ميشودتا دمای سطح بتن آغشته به اين مواد در مقابل حرارت ناشی از تابش خورشيد محافظت شود.
  • امكان استفاده از افشانه در مورد اين نوع تركيب عمل آوری بتن باعث يك اجرای مقرون به صرفه و كاهش هزينه های كارگاهی و اجرا می گردد.
  • جلوگيری از هدر رفتن و تبخير آب بتن توسط کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 باعث می شود تا هيدراتاسيون ذرات سيمان بدون نياز به آبپاشی و آبدهی تكميل گشته و ازاين بابت باعث حاصل شدن بتنی پرمقاومت و پر دوام می گردد.
  • کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 با كنترل از دست رفتن رطوبت در سطح، باعث ارتقاءكيفيت سطوح بتنی گرديده و نفوذپذيری اين سطوح بتنی و درنتيجه نفوذ پذيری عوامل مهاجم از سطح بتن به داخل بتن را كاهش داده و باعث حاصل شدن بتنی با لايه مقاوم سطحی ميگردد. اين لايه مقاوم سطحی نسبت به بتن عمل آوری نشده در مقابل سايش مقاوم تر ميباشد، بنابراين غبار حاصل از ترافيك عبوری در سطح بتن عمل آوری شده با کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 به حداقل می رسد.
  • کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 باعث می شود تا احتمال ظهور تركهای سطحی بتن به حداقل برسد.

•روش ومیزان مصرف عمل آورنده سطحی بتن -Fabcure-550 :

عمل آورنده سطحی بتن -Fabcure-550 را قبل از مصرف تكان داده و بهم بزنيد،سپس با استفاده از يك افشانه پمپی با حركت رفت وبرگشتی از فاصله حدودا m 0.5 از سطح بتن روی بتنی كه بتازگی آب سطحی آن از دست رفته اسپری نماييد. ميزان مصرف ماده کیورینگ بتن -Fabcure-550 حدود 200cc برای هر متر مربع ميباشد،كه بسته به شرايط مختلف كم يا زياد می گردد.
بعد از اسپری نمودن ماده عمل آورنده سطحی بتن روی سطح بتن هيچ تمهيد ديگری مثل استفاده از گونی خيس ويا آب پاشی و يا كار ديگری لازم نيست و بايد از هر نوع عملياتی كه باعث آسيب به كيورينگ بتن ميگردد مثل قدم زدن روی بتن ،تا خشك شدن كامل سطح بتن اسپری شده جلوگيری نمود.

• تميز نمودن وسائل ماده عمل آورنده سطحی بتن -Fabcure-550 :

افشانه های ماده کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 را بايد سريعا با حلال Fabsolve-5 شستشو داد.

• بسته بندی کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 :

کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 در بسته بندی های 1kg ، 4kg ، 20kg وبشكه های 200kg آماده تحويل بوده و برحسب نياز مشتری کیورینگ ویژه بتن فابیر قابل بسته بندی و تحويل می باشد.

• طریقه نگهداری کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550:

کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 در بسته بندی اصلی و شرايط استاندارد نگهداری در انبار سرپوشيده حداقل 6 ماه قابل نگهداری است.
ماده کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 با فلش پوينت 40 ºc تحت شرايط نگهداری مواد قابل اشتعال بايد نگهداری شود.

• نکات ایمنی کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550:

کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 به هيچ عنوان نبايد با چشم تماس پيدا نمايد. از تماس ماده کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 با پوست هم بپرهيزيد وشيت MSDS را مطالعه فرماييد. در هنگام كار با کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 از عينك و دستكش استفاده نماييد. اين ماده کیورینگ ویژه بتن به هيچ عنوان خوراكی نيست. کیورینگ ویژه بتن -Fabcure-550 آتش زا می باشد .

بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر